Iłżanie przeciw wiatrakom...

Czy wiatraki są szkodliwe...


TAK.
Elektrownie wiatrowe są szkodliwe.A w takim zagęszczeniu i w takiej odległości od budynków mieszkalnych jak to ma miejsce w naszej gminie są one wręcz niebezpieczne dla zdrowia.
Istnieje wiele opracowan na ten temat zarówno polskich jak i obcojęzycznych.
Kluczowym narzędziem zabezpieczania przed uciążliwościami ze strony elektrowni wiatrowych, jest utrzymanie odpowiedniej odległości tych instalacji od terenów zabudowy mieszkaniowej.
Ministerstwo zdrowia zaleca odległość od 2-4 km w zależności od ukształtowania terenu.
Poniżej opisujemy niebezpieczeństwa na jakie jesteśmy narażeni ze strony turbin wiatrowych.
I zapewne tutaj uaktywnią się zwolennicy wiatraków zarzucajac nam nieprawde.
Wszystko co tutaj zostało napisane oparte jest na publikacjach
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),Minsterstwa Zdrowia,Sanepidu,
Opracowań tematycznych Kancelarii Senatu i innych rządowych instytucji.

Więc jeśli ktoś zarzuca nam nieprawdę ,zarzuca nieprawdę tym instytucjom.

HAŁAS
Turbina wiatrowa jest źródłem dwóch rodzajów hałasu:
1. tzw. hałasu mechanicznego, emitowanego przez przekładnię i generator
2. tzw. szumu aerodynamicznego, emitowanego przez obracające się łopaty wirnika, którego natężenie jest uzależnione od „prędkości końcówek” łopat (tzw. tip speed).
Kluczowym narzędziem zabezpieczania przed uciążliwością ze strony hałasu generowanego przez elektrownie wiatrowe, jest utrzymanie odpowiedniej odległości tych instalacji od terenów zabudowy mieszkaniowej. Odległość ta powinna wynikać z przeprowadzonych przez ekspertów analiz, które pozwolą ustalić granice terenu, na którym nie będą przekroczone właściwe standardy akustyczne, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. Nr 120, poz. 826]
O wiele bardziej szkodliwe są
INFRADŹWIĘKI
czyli fale dźwiękowe niesłyszalne dla człowieka, ponieważ ich częstotliwość jest za niska (poniżej 20 dB), aby odebrało je ludzkie ucho. Słonie i wieloryby, które słyszą infradźwięki wykorzystują je do komunikacji na duże odległości.
Wg Państwowego Instytutu Badawczego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz Ministerstwa zdrowia, infradźwięki mogą powodować trwałe, szkodliwe zmiany w organizmie. Możliwe jest występowanie zjawiska rezonansu struktur i narządów wewnętrznych organizmu. Występują stany nadmiernego zmęczenia, dyskomfortu, senności, zaburzeniami równowagi, sprawności psychomotorycznej oraz zaburzeniami funkcji fizjologicznych.
Obiektywnym potwierdzeniem tych stanów są zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, charakterystyczne dla obniżenia stanu czuwania, (co jest szczególnie niebezpieczne np. u operatorów maszyn i kierowców pojazdów).
Wyniki międzynarodowych badań naukowych – oddziaływania na organizmy ludzkie dźwięków niskich częstotliwości, w tym infradźwięków generowanych przez turbiny wiatrowe, opublikowane przez polskich naukowców prof. dr hab. n. med. Marię Podolak-Dawidziak, członka PAN, prof. dr hab. inż. Adama Janiaka członka PAN, dr. inż. Mateusza Gorczycę, dr. inż. Andrzeja Kozika, mgr inż. Rafała Januszkiewicza i mgr inż. Bartosza Tomeczko, luty 2010 r. pod tytułem „Elektrownie wiatrowe i a zdrowie” potwierdzają, że hałas niskich częstotliwości emitowany przez turbiny wiatrowe może prowadzić do powstania tzw.
CHOROBY WIBROAKUSTYCZNEJ.
Początkowe objawy tej choroby (czas ekspozycji 1-4 lata)
to m.in. zaburzenia nastroju, migreny, depresja, agresywność, irytacja (zwłaszcza w kontakcie z codziennym hałasem), nietolerancja na hałas, zaburzenia równowagi (u ok. 57% badanych), uporczywe infekcje narządów oddechowych.
Następnie (czas ekspozycji 4-10 lat)
mogą występować patologie całego organizmu, w tym osłabienie układu odpornościowego, alergie, patologie kardiologiczne (w przypadku serca oddziaływanie turbin może powodować zgrubienie włókien i utrudniać pracę narządu oraz rozrusznika serca), padaczkę, bóle kręgosłupa oraz bóle w klatce piersiowej.
Następnie (ponad 10 lat)
pojawić się mogą patologie neurologiczne, a także inne konsekwencje, taki jak bóle głowy, bóle stawów, intensywne bóle mięśni, wrzody żołądka i dwunastnicy, zespół jelita nadwrażliwego, obniżenie ostrości wzroku, krwawienia z błony śluzowej nosa spojówek narządów układu pokarmowego.
Po ekspozycji przekraczającej 10 lat
mogą pojawić się patologie neuropsychiatryczne, w tym: zmniejszenie zdolności poznawczych, znaczące obniżenie ilorazu pamięci, pogłębione zaburzenia psychiczne zaburzenia neurologiczne charakterystyczne dla rozległego uszkodzenia mózgowia (podobne do objawów choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego i AIDS). Przyczyną tych wszystkich chorób (stanów) są zmiany na poziomie molekularnym w komórkach wywoływane przez infradźwięki i dźwięki niskich częstotliwości. Choroba wibroakustyczna jest związana z nadzwyczajnym rozrostem macierzy zewnątrzkomórkowej (tj. substancji międzykomórkowej tkanki łącznej: kolagen i elastyna), przy jednoczesnym braku procesu zapalnego.
W nowoczesnych technikach wojskowych i policyjnych są używane do unieszkodliwiania ludzi. Specjalne generatory infradźwięków  są w stanie unieszkodliwić całe oddziały wojska, czy też manifestację demonstrantów bez użycia broni palnej i innych środków przemocy.
W opracowaniu tematycznym Kancelarii Senatu Biuro Analiz i Dokumentacji „Energetyka wiatrowa a społeczności lokalne” kwiecień 2011, stwierdzono, iż obecnie ilość badań i publikacji jest na tyle wystarczająca, aby nie kwestionować szkodliwego i uciążliwego wpływu infradźwięków wytwarzanych przez turbiny wiatrowe
SYNDROM TURBIN WIATROWYCH
Takim terminem został określony zespół objawów, jakie mają ludzie mieszkający dłuższy czas w niewielkiej odległości od turbin wiatrowych. Według badań pani Niny Pierpont, do tych symptomów pojawiających się podczas działania turbin wiatrowych należą: - problemy ze snem: słyszalny hałas lub fizycznie odczuwalne uczucie pulsowania czy skoki ciśnienia utrudniają zaśnięcie oraz powodują częste wybudzenia; - bóle głowy o nasilonej dokuczliwości lub częstotliwości; - zawroty głowy, drżenie, nudności; - wyczerpanie, niepokój, złość, skłonność do irytacji, depresja; - problemy z koncentracją uwagi i uczeniem się; - szum uszny (dzwonienie). Objawy te ustępują, gdy turbiny zostaną wyłączone. Długotrwałe działanie infradźwięków wywołuje jednostkę chorobową nazwaną chorobą drganiowo-dźwiękową VAD, objawiającą się zwłóknieniem (czyli odkładaniem się nadmiernych zgrubień w formie kolagenu) w układzie sercowo-naczyniowym i płucnym oraz atakami i zmianami poznawczymi w mózgu (jednostka chorobowa była znana dotychczas wśród pracowników lotnictwa i różnych gałęzi przemysłu). Szkodliwe też są odbłyski światła od obracającego się wirnika.
POLE ELEKTROMAGNETYCZNE
Tutaj chyba nikogo nie trzeba przekonywac ,że pole elektromagnetyczne jest szkodliwe dla organizmów żywych. W przypadku turbin wiatrowych źródłem promieniowania są same turbiny jak i okablowanie które znajduje się w ziemi.
MIGOTANIE CIENIA 
Elektrownie wiatrowe wytwarzają tzw. efekt migotania cienia. Efekt ten powstaje gdy promienie słoneczne padają prostopadle na obracające się łopaty elektrowni. Łopaty „przecinają” promienie słoneczne, co wywołuje krótkotrwałe okresy zacienienia dla obiektów znajdujących się za elektrownią. Wytwarza się tzw.efekt stroboskopowy.
Czy to stanowi problem i zagraża ludziom? Efekt migotania cienia może mieć negatywny wpływ na osoby stale przebywające w otoczeniu elektrowni. W celu oceny poziomu oddziaływania elektrowni wiatrowej na otoczenie w tym zakresie i prawidłowy wybór lokalizacji turbiny ograniczający ewentualne negatywne oddziaływanie elektrowni wiatrowej konieczne jest wykonanie analizy. Migotanie cienia może wywołać rozdrażnienie u osób mieszkających blisko turbiny, a efekt stroboskopowy, jak wskazują przeprowadzone badania, może wywoływać napady epileptyczne
WYRZUTY LODU
Łopaty turbiny wiatrowej oraz gromadzące się na nich lód, śnieg lub inne osady przemieszczają się z ogromnymi prędkościami. W chwili odseparowania się od turbiny jakiegokolwiek elementu może on zostać odrzucony na znaczną odległość. W oparciu o podstawowe prawa fizyki stworzono model numeryczny pozwalający no obliczanie trajektorii lotu i maksymalnego zasięgu rzutu. Końcówka łopaty porusza się z prędkością liniową ok. 80-90 m/s, czyli 290-320 km/h. Przy tak dużych prędkościach oraz znacznej wysokości turbiny nad poziomem terenu dowolna masa odrywająca się od końcówki łopaty staje się pociskiem, który może poszybować na znaczną odległość Jeśli odkryjecie rano na masce waszego samochodu potężne wgniecenie i brak kamienia lub innego pocisku nie miejcie złudzeń skad to się wzięło. Szkoda że nasz „Ratusz” jest w zasiegu oddziaływania „amunicji lodowej”Gdyby tak jeden z drugim oberwali lodowym pociskiem byc może nastąpiłoby otrzeźwienie.

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z AWARIAMI TURBINY
Złamanie lopaty.
Łopaty turbin wiatrowych zbudowane są z laminatu epoksydowego lub poliestrowego na bazie włókien szklanych i węglowych. Materiał ten charakteryzuje się dużą, w stosunku do ciężaru, wytrzymałością, która jednak maleje pod wpływem powtarzalnych obciążeń.Dlatego żywotność łopat jest dopasowana do projektowanego czasu eksploatacji elektrowni.
Po tym okresie ich wytrzymałość może zmaleć poniżej poziomu obciążeń eksploatacyjnych, co prowadzi do złamania łopaty.
Według danych BZ WBK Finanse & Leasing 90% inwestycji wiatrakowych kredytowanych w Polsce w latach 2009-2010 stanowiły turbiny używane , co może oznaczać, że wiele pracujących w Polsce urządzeń stanowi zagrożenie.

 Pożar turbiny wiatrowej.
Jedną z częstszych awarii turbin wiatrowych są pożary, czasami powstające w wyniku oddziaływania wyładowań atmosferycznych podczas gwałtownych burz. W tym przypadku poważne zagrożenie stanowią płonące elementy gondoli i łopat, które z wiatrem przenoszone są na duże odległości i mogą stanowić źródło pożarów wtórnych. Na płonące fragmenty działa siła wyporu związana z obecnością rozgrzanego powietrza wokół elementów, która zmniejsza ciążenie efektywne i powoduje, że czas spadku na ziemie oraz droga przebyta z wiatrem znacznie się wydłużają.
Dla typowej turbiny o mocy 2 - 3 MW należy wyznaczyć strefę zagrożenia o promieniu 1.5 - 2 km, czyli 15 razy większym od wysokości masztu

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
Copyright : Cassandra Bo